Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tej technologii.

ZGADZAM SIĘ
REGULAMIN

REGULAMIN WARSZTATÓW "ZRÓB NÓŻ"

WSTĘP

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony http://www.klosy.pl, oraz organizacji zapisów i przeprowadzania warsztatów „Zrób Nóż”. 
 2. Organizatorem Warsztatów jest KŁOSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod adresem Rzeczna 22, 05-504 w Złotokłosie. O Numerze NIP 123 136 57 88, KRS 0000691246.  Pracownia znajduje się pod adresem Tamka 40, 00-355 w Warszawie. Spółka zw. jest dalej Organizatorem.

ZASADY ROZLICZEŃ I PRZEPROWADZANIA ZAPISÓW

 1. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na warsztatach jest wypełnienie formularza na stronie www.klosy.pl/workshop wraz z przelaniem zadatku na konto KŁOSY Sp. z o. o. – informacje dot. Płatności zostaną przesłane za pośrednictwem email, w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 2. Wysokości zaliczek za poszczególne rodzaje zajęć wyszczególnione są w opisach na stronie z zapisami. 
 3. Reszta kwoty zobowiązania za warsztaty powinna zostać przelana na konto najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym dniem rozpoczęcia zajęć.
 4. Na prośbę Uczestnika dopuszcza się płatność za zajęcia z góry – jednym przelewem.
 5. Ew. rezygnacja z zajęć (ze zwrotem przelanego zadatku), lub zmiana terminu zajęć na późniejszy(z zachowaniem przelanego zadatku),  może nastąpić najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym dniem rozpoczęcia zajęć. 
 6. Brak kontaktu ze strony uczestnika, brak uzupełniającego przelewu lub niestawienie się na wykupiony kurs jest jednoznaczne z utraceniem wykupionego miejsca i przesłanej do czasu zajęć kwoty.
 7. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania sytuacji nietypowych.
 8. W przypadku nie zebrania się minimalnej ilości uczestników na dany termin, Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zajęć na inny termin, dając Uczestnikom możliwość wyboru dowolnej dostępnej grupy.
 9. Odwołanie grupy przez Organizatora może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem danego kursu.

UCZESTNIK i ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnicy zajęć biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność, ze świadomością ew. konsekwencji zdrowotnych, wynikających z pracy z użyciem narzędzi i maszyn.
 2. Uczestnicy, w trakcie kursu, zostają przeszkoleni z obsługi sprzętu używanego na warsztatach i poinstruowani co do zasad BHP i ppoż. obowiązujących w pracowni.
 3. Uczestnicy, na czas trwania zajęć, są wyposażeni przez Organizatora w zestaw urządzeń ochronnych ( ochrona słuchu, ochrona oczu i maski przeciwpyłowe )
 4. Organizator dopuszcza możliwość uczestniczenia w zajęciach osób niepełnoletnich, przy zastrzeżeniu dodatkowej obecności na zajęciach opiekuna prawnego.
 5. Organizator zastrzega prawo wykluczenia z zajęć Uczestnika, wobec którego zachodzi podejrzenie stawienia się na zajęciach w stanie nietrzeźwym.

KARTY PODARUNKOWE

 1. Organizator umożliwia wykupienie karty podarunkowej, na określony typ warsztatów. 
 2. Przy zakupie karty podarunkowej rozliczana jest pełna kwota należności za wybrany kurs. 
 3. Karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi.
 4. Osoba obdarowana, po skontaktowaniu się z Organizatorem zapisuje się na odpowiadający jej termin kursu.
 5. Wybrany termin kursu jest wiążący dla obu stron.
 6. Termin zajęć Uczestnik może zmienić bez konsekwencji, najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem ich rozpoczęcia.
 7. W przypadku niestawienia się w umówionym terminie na zajęcia lub w przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem karta przepada.
 8. Karty podarunkowe są ważne 12 miesięcy od dnia ich wydania.
KONTAKT do Organizatora

Piotr Jędras / KŁOSY Sp. z o. o.

warsztaty@klosy.pl

+48 506 075 243

ul. Tamka 40

00-355 Warszawa